Etiketter | "NLT"

Tags: , , ,

NLT får kritik av Vårdanalys

Publicerad den 02 september 2013 av Fredrik Hed

Vårdanalys har som en del av ett regeringsuppdrag utvärderat effektiviteten i processen kopplade till hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel (S2012/3857/FS). Läs mer…

Kommentarer (0)

Tags: , , , , ,

Landstingen ska inte behandla Skelleftesjukan med Vyndaqel

Publicerad den 05 februari 2013 av Fredrik Hed

Enligt en färsk bedömning från NLT-gruppen inom SKL ska landstingen tillsvidare inte använda tafamidis (Vyndaqel), eftersom det i dagsläget inte bedöms som kostnadseffektivt. Läs mer…

Kommentarer (0)

Tags: , , , , , , ,

Roche sänker priset på Zelboraf i Sverige

Publicerad den 08 januari 2013 av Fredrik Hed

Den 26 oktober 2012 beslutade TLV att vemurafenib (Zelboraf) inte är kostnadseffektivt till det pris som angavs i ansökan och därmed inte skulle ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedlet bedömdes ge en positiv effekt på överlevnad och patienternas hälsorelaterade livskvalitet men till ett alltför högt pris. Läs mer…

Kommentarer (0)

Advertise Here
Advertise Here

Jag hjälper dig!

Behöver du en moderator, redaktör eller medicinjournalist? Behöver du hjälp med en föreläsning, en artikel eller att bevaka ett evenemang? Kontakta mig här